Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон) разом з платіжним документом на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку подається письмова заява про відсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою цієї статті, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску. Така заява подається за формою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції. Без подання такої заяви платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається.

Рішенням Національного агентства від 02.06.2016 № 7 «Про затвердження форм заяв до платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 902/29032 (далі – Рішення), затверджено форми заяв про відсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою статті 15 Закону, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії від громадянина України та юридичної особи.

Отже, установа банку України чи відділення зв’язку приймає від клієнта платіжний документ на здійснення грошового переказу на підтримку політичної партії лише за умови одночасного подання цим клієнтом заяви за формою, затвердженою вищезазначеним Рішенням.

Разом з цим форми заяв про відсутність обставин, передбачених частинами першою – третьою статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії від громадянина України та юридичної особи, доступні за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0902-16.


Джерело: веб-сайт НАЗК